دستیابی به دانش فرآوری سیلیکون، ۹۵ درصد صرفه جویی در مصرف نفت و گاز

محمد محقق، مهدی محقق، نگین بهشت کار

 تاریخ انتشار: اردیبهشت 1398

برای تامین نیازهای کشور ایران می بایست ۱۰۰ میلیون مگاوات ساعت به ظرفیت تولید انرژی الکتریکی سالیانه کشور افزوده شود.[1] اگر به روش فعلی تولید برق یعنی استفاده از منابع فسیلی نفت و گاز این نیاز تامین شود، در ۲۰ سال آینده 250 میلیون بشکه نفت خام و 480 میلیارد متر مکعب گاز فقط برای تأمین این افزایش مصرف می شود. اگر کشور ایران به تکنولوژی چرخه کامل سیلیکون دسترسی داشته باشد، میتواند بیش از ۹۵ درصد در مصرف منابع فسیلی برای تولید برق صرفه جویی کند.