مزرعه خورشیدی رفسنجان

بازدهی بالا | امکانات عالی | نگهداری آسان

سرمایه گذاری

با توجه به مزایای مزرعه خورشیدی رفسنجان، این محل یکی از بهترین مناطق برای احداث نیروگاه خورشیدی در ایران به شمار می رود و با توجه به انجام مراحل اخذ مجوزها توسط شرکت کی پی وی و احداث پست اختصاصی نیروگاهی برای این مزرعه خورشیدی، آماده جذب سرمایه علاقه مندان می باشد.

روش های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری انفرادی

R

در شهرک نیروگاهی رفسنجان امکان سرمایه گذاری در ابعاد ۱، ۲ و یا ۱۰ مگاوات فراهم شده است.

R

کی پی وی سولار ایران کلیه مراحل از ثبت شرکت نیروگاهی تا آغاز به تولید برق را برای سرمایه گذاران مدیریت می کند.

R

سرمایه گذار در این سناریو مالک سهام یک شرکت نیروگاهی می شود و از عواید آن به صورت سود شرکت بهره مند می گردد.

مشارکت در یک پروژه ساخت نیروگاه

R

بهینه ترین اندازه نیروگاه خورشیدی در ایران ۱۰ مگاوات است زیرا:

1) نیروگاه هر چه بزرگتر باشد، نسبت هزینه به تولید هر کیلوات برق کاهش می یابد.

2) در قرارداد خرید برق تضمینی نیروگاههای تا ۱۰ مگاوات ۴۹۰۰ ریال به ازای هر کیلوات در آمد دارند، اما از ۱۰ مگاوات به بالا قیمت کمتر می شود.

R

با توجه به هزینه بالای احداث نیروگاه ۱۰ مگاواتی، از دسترس بسیاری از سرمایه گذاران خارج است که به تنهایی یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی را بسازند. شرکت کی پی وی، با ایجاد زیر ساخت حقوقی و مالی امکان سرمایه گذاری برای سرمایه های حداقل ۱۰۰ هزار یورو را در پروژه های در جریان ساخت ایجاد کرده است.