مشاوره

شرکت کی پی وی سولار ایران انواع خدمات مشاوره ای را بسته به نیاز کارفرمایان و مشتریان، در ارتباط با مطالعات امکان سنجی احداث نیروگاه خورشیدی در یک منطقه مشخص، مشاوره حقوقی و غیره، ارئه می نماید.