مزرعه خورشیدی رفسنجان

بازدهی بالا | امکانات عالی | نگهداری آسان

معرفی پروژه شهرک نیروگاهی رفسنجان

شرکت کی پی وی سولار ایران در راستای اهداف خود برای گسترش انرژی خورشیدی در ایران، پروژه شهرک نیروگاهی مزرعه خورشیدی رفسنجان را در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در دست احداث دارد. این مزرعه خورشیدی، شامل 6 نیروگاه مجزای 10 مگاواتی با مالکین و سرمایه گذاران مجزا است.

مزایای شهرک نیروگاهی رفسنجان

R

سرویس کامل Turnkey توسط کی پی وی سولار ایران

R

استاندارد بالای اتریش برای خدمات مهندسی، ساخت و نگهداری

R

استفاده از مزایای منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

R

معافیت از حقوق گمرگی برای واردات قطعات

R

معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران داخلی ۷ سال و خارجی ۱۰ سال

R

پست برق اختصاصی جدید مخصوص شهرک نیروگاهی

R

امنیت شبانه روزی که توسط منطقه ویژه اقتصادی تأمین می گردد.

R

تولید بالای انرژی خورشیدی در منطقه رفسنجان (2,000 kWh/kWp )

پست برق اختصاصی جدید مخصوص شهرک نیروگاهی