فرصت های شغلی

ما ایده ها را به عمل تبدیل می کنیم.

موقعیت های شغلی موجود

در حال حاضر، به دنبال یک کارآموز فعال و با انگیزه، دانشجوی رشته های مهندسی از دانشگاههای مطرح تهران هستیم. لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید: