توسعه پروژه

بر اساس درخواست کارفرمایان و مشتریان محترم، ما آماده اجرای کلیه مراحل لازم برای توسعه پروژه های خورشیدی و دریافت کلیه مجوزهای لازم از واحدهای مسئول و در نهایت اخذ قرارداد خرید تضمینی برق (PPA) از سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) هستیم.
اجرای کلیه مراحل توسعه پروژه با دقت نظر و تخصص کامل تیم کی پی وی به نحوی انجام می گیرد که کلیه مسائل و موانع احتمالی در مسیر توسعه پروژه رصد شده و به همه جوانب لازم برای توسعه پروژه به صورت صحیح پرداخته شود.